ROQUES

granito.jpgconglomerado.jpgimages.jpgROQUES: Les roques són uns materials naturals, sòlids, inerts que poden estar formats per un o més minerals (heterogenis) i s'originen com a consequència d'un procés geològic concret.
Per observar i estudiar les roques s'utilitza el MICROSCOPI PETROGRÀFIC.

Bernat BuzziGEOLOGIA: és la ciència geològica que s'encarrega de l'estudi de les propietats i els processos de formació de les roques.

Mariona Garcia-Elias